Abovacademy

Վեբ Ծրագրավորում

Վեբ ծրագրավորման խորացված դասընթացներ սկսնակների համար

Arrow

Պայմանները և առանձնահատկությունները

Ինչու սովորել ծրագրավորում

Այստեղ դուք կտեսնեք ծրագրավորման առավելությունները մյուս մասնագիտությունների նկատմամբ և թե որքան ակտուալ է հիմա սովորել ծրագրավորում

Ինչ ենք սովորեցնում

Բլոգ

What is HTML

What is HTML

HTML (HyperText Markup Language) is a markup language used to create web pages…

Ինչ է Ruby-ն և Ruby on Rails-ը

Ինչ է Ruby-ն և Ruby on Rails-ը

Ruby is a high-level programming language. It was created in 1995 by the Japanese Yukihiro Matsumoto...

What is hosting

What is hosting

Any devise that provides 'client-server' format services in server mode over any interfaces...

Ինչպես ներբեռնել Ruby on Rails-ը Windows օպերացիոն համակարգի վրա

Ինչպես ներբեռնել Ruby on Rails-ը Windows օպերացիոն համակարգի վրա

What programs do you need to install to work with Ruby on Rails?

Ինչ ենք սովորելու

Մեր կուրսի ընթացքում դու կսովորես ինչպես հաճախորդների սպասարկման (Front-End) լեզուներ, այնպես էլ սերվեր (Back-End) լեզուներ, որոնց միջոցով կկարողանաս ստեղծել ցանկացած դժվարության կայք և կդառնաս պահանջված մասնագետ քո գործում

Programming languages

Մեր կոնտակները

Հասցե՝ ք. Աբովյան, Հանրապետության 3

(Արարատ բանկի հարևանությամբ)

(093) 39 33 45

Thank you!

Your submission has been sent.